ARRENDAMENTS HABITATGE. REFORMA MARÇ 2019

Les principals novetats del Real Decret Llei 7/2019, de l’1 de març, que va entrar en vigor el 6 de març del 2019 afecten als arrendaments d'habitatge i són els [...]